Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 


 • Dİğer Sağlık Personeli Belgesi Eğitim Müfredatı açıklandı!! - 24/12/2014
 • Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,
   
  20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile 18/12/2014 tarih 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri kapsamında; Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının içeriği açıklanmıştır.

  Konu ile ilgili ilk etapta 2014 yılı başınan beri topladığımız talep sayısı 100 kişiye kadar ulaşmıştır. İrtibatta olduğumuz Kurslarla gerekli görüşmeler yapılıp, toplu hareket etmek isteyen üye ve meslektaşlarımızın bilgilerini "en uygun kurs ücretini derneğimiz için sağlayan kursa" bildireceğiz. DSP'nin çalışma alanın kısıtlanması ve 45 saatlik yüz yüze eğitim uygulaması her ne kadar talep sayısında düşüş yapacaksada diğer illerde de kursu olan, dersaneleride değerlendireceğiz. Gerekli açıklamalar için web sitemizi takip ediniz.

  Eğitim programının detayları şu şekilde

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi tamamı teorik olmak üzere toplam 90 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzaktan eğitim teorik eğitimin en fazla yarısı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Programın uygulanmasında öncelikle uzaktan eğitim tamamlanacak, ardından yüz yüze eğitime başlanacaktır
  .

   

   

  Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri, programın içeriği, öğretme-öğrenme süreci ve ölçme- değerlendirme süreci ve bu süreçlerin her birine dair esaslar verilmiştir.


  Eğitim Programı için tıklayınız.

  Duyuru Arşivi

 • Başsağlığı mesajı...

 • Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği yayınlandı

 • Dİğer Sağlık Personeli Belgesi Eğitim Müfredatı açıklandı!!

 • Derneğimizin resmi iletişim adresleri

 • SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

 • Diğer Sağlık Personeli Belgesi hakkında duyuru
 • Diğer Sağlık Personeli Belgesi

 • ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

 • İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 • CESATDER 8071

 • SİTEMİZE BİLGİ,BELGE GÖNDERMEK İSTEYENLERİN DİKKATİNE