Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

ANASAYFA

 
 
 
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olma şartı aranmaya başlanacaktır. Yasal düzenlemeler nedeniyle ihtiyaç duyulan ve işverenlerce talep edilen bu meslekte kariyer gelişimi sağlamak için; 90 saatlik Diğer Sağlık Personeli (iĢyeri hemĢireliği) Eğitimi’ne katılabilir ve Bakanlıkça yapılan sınavlara başarılı olarak Diğer Sağlık Personeli Sertifikası sahibi olabilirsiniz.
Eğitime Katılacak olan Personelden İstenilen Belgeler: • Çevre Sağlığı Teknikeri diploması ve ya Mezuniyet belgesi aslı veya noter onaylı kopyası • Nüfus Cüzdanı aslı veya noter onaylı kopyası • 2 adet fotoğraf
Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Diğer Sağlık Personeli olarak çalışan ve çalışmak isteyen Çevre Sağlık Teknisyenleri'nin Diğer Sağlık Personeli Belgesi (DSP) edinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bu belgenin edinilmesi için, eğitimini alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ÖSYM eliyle düzenleyeceği sınavdan başarılarılı olmak gerekiyor. Çevre Sağlığı Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak mensuplarımızın ve meslektaşlarımızın Diğer Sağlık Personeli Belgesi edinmeleri için yetkili eğitim kurumlarını ile optimum noktayı yakalayabileceğimiz, ekonomik anlaşmalar yaptık.
KATİP üzerinden uygulamalı eğitim bildirimi yapılmayan, dolayısıyla 27 Aralık 2014 tarihinde yapılmış olan sınava giremeyen hekimler; TC Kimlik Numarası içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde onaylı staj uygulama raporu ve onaylı eğitim katılım belgesini en geç 15 MART 2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze incelenmek üzere ulaştırmaları gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir.
Derneğimize talebini bildiren meslektaşlarımız ve üyelerimiz için DSP kurs eğitim ücretini 450 TL olarak teklif eden Yeni Aras İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi ile anlaşarak, ön talep bilgilerini ilgili kuruma teslim ettik. Eğitim zamanı, materyali ve merak ettiğiniz diğer konuları 0312 215 24 07- 0312 215 24 08 numaralı telefonlardan öğrenebilisiniz.
Konu ile ilgili ilk etapta 2014 yılı başınan beri topladığımız talep sayısı 100 kişiye kadar ulaşmıştır. İrtibatta olduğumuz Kurslarla gerekli görüşmeler yapılıp, toplu hareket etmek isteyen üye ve meslektaşlarımızın bilgilerini "en uygun kurs ücretini derneğimiz için sağlayan kursa" bildireceğiz. DSP'nin çalışma alanın kısıtlanması ve 45 saatlik yüz yüze eğitim uygulaması her ne kadar talep sayısında düşüş yapacaksada diğer illerde de kursu olan, dersaneleride değerlendireceğiz. Gerekli açıklamalar için web sitemizi takip ediniz.
 2  ...