Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

ÇESAD Adana Toplantısı Sonuç Bild.

ÇESAD ADANA TOPLANTISI 05.02.2010

SONUÇ BİLDİRİSİ

ÇESAD adına yapılan 01 nolu toplantının plakası da 01 olan ilimiz Adana ‘dan başlamış olması bizim için çok anlamlıydı. Bundan sonrakiler için çok güzel bir başlangıçtı. Toplantının tertiplenmesinde bizlere en büyük yardımı yapan başta SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI Genel Başkanı Nihat KÖSE ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi ileterek bildirimize başlamak istiyoruz.

05.02.2010 tarihinde Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Adana ‘da yapılan toplantımız ÇESAD Başkanı Emel KARAKURT’ un açılış konuşması ile saat 13:30 da, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında görev yapan toplam 17 Çevre Sağlığı Teknisyeninin katılımıyla başlamıştır.

Toplantı gündem konularına tek tek değinilmiş ve toplantı sonunda genel değerlendirmeler, soruların cevaplandırılması ve derneğin kuruluş amacı, çalışmaları ve yapacakları anlatılmıştır. Toplantı sonrası toplam 12 meslektaşımız derneğimize üye olmuşlardır.

GENEL DEĞERLENDİRME:

Genel anlamda bakıldığında; taşrada görev yapan meslektaşlarımızın birbirleri ile olan iletişiminin kopuk olduğu ilk dikkat çeken konular arasında yer almakta… Ancak mesleki anlamda diyalogumuz çok önem arz etmekle beraber, bu konu üzerinde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

İkinci olarak ta; derneğimizin yapacağı bu tarz yerel toplantıların, birebir meslektaşlarımıza ulaşarak sorunlarına vakıf olmak ve çözüm getirmek anlamında ne kadar faydalı olacağı konusu tartışılmaz olarak karşımıza çıkmıştır.

Olumlu tepkiler alınmış, böyle bir örgütlenmeye sonuna kadar destek vereceklerini ve çalışmalarda yardımcı olmak istediklerini belirtmişlerdir.

SONUÇ:

MADDE 1- Türkiye’nin her neresinde olursa olsun tüm meslektaşlarımızın bir mesleki gerileyiş ve kayıp yaşadıkları aşikardır. Bunların çözülebilmesi için çalışmalara hız verilmesi, gerekli tüm adımların atılması, AB ye uyum süreci içerisinde çıkarılan yasalarda haklarımızın korunması ve savunulması için girişimlere hiç vakit kaybetmeden başlanması konusu karara bağlanmıştır.

MADDE 2- Bu mesleği icra eden ve/veya etmeyen tüm meslektaşlarımızın Derneğimize destek vermesinin, mesleki anlamdaki bu savaşımızda çok önemli olduğu tartışılmazdır.

MADDE 3-  Diğer Sendika ve STK’ larının desteğini almanın, verdiğimiz mücadele de bize güç kazandıracağı kesindir.

MADDE 4-  Yerel bölgelerde yapılan toplantılar meslektaşlarımızı bilinçlendirmek adına büyük önem arz etmektedir.

MADDE 5-  Devlet kurumları ile yapılacak görüşmelerden alınacak sonuçların değerlendirilerek, tarafımızın sorunları anlamında çözüm üretilmediği takdirde gerekli tüm yasal yollara başvurmada derneğimiz yetkilidir ve gerekeni her türlü yapacaktır.

MADDE 6-  Devlet Kadrolarına maalesef yıllardır ataması yapılmayan Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri birçok meslektaşımız özel sektörde de çalışma alanları kısıtlı olduğundan, işsiz olarak beklemektedirler. Bu arkadaşlarımızı derneğin çatısı altında birleştirerek, yanlış devlet politikaları yüzünden içinde bulundukları sorunlardan çıkmaları için çalışmalara başlanmalıdır.

Bu yukarıda bahsedilenler sadece buzdağının görünen kısmıdır ! Çok yakında bu mesleği icra edenleri, eğer örgütlenip seslerini yükseltmezler ise daha büyük sorunlar beklemektedir. Tüm meslektaşlarımızı aramıza katılıp mücadelemizde bize destek vermeleri için ÇESAD ‘a katılmaya bekliyoruz…16.02.2010

Emel KARAKURT
ÇESAD BAŞKANI