Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

Komisyon Görüşmeleri Sonuç Bild.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Görüşmeleri Sonuç Bildirgemiz.

11.03.2010 tarihinde katıldığımız Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundan sonra, Dernek Üyelerimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olmasını dilediğimiz çalışma sonuçlarımız aşağıdaki gibidir:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafı:

1. T.B.M.M. Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’na katılındı ve hazırladığımız Çevre Sağlığı Teknisyenleri ile ilgili geçici maddenin “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname tasarısına” eklenmesi için Komisyon Başkanı, Hukuk Müşaviri, Muhalefet ve İktidar Partisi Komisyon Üyesi Milletvekilleriyle görüşüldü. Kanun Maddesinin ekleneceği sözü alındı. Haftaya yapılacak Komisyon Toplantısında hazır bulunulacaktır.

2. Komisyon Toplantısı sonrası görüşülen TKB Koruma Kontrol Genel Müdürü Sayın Muzaffer AYDEMİR’in isteği üzerine; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin yetkilerinin düzeltilmesi ve düzenlenmesi yönünde yapılması gereken çalışmalarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.

3. 10.03.2010 tarihinde TKB Personel Genel Müdürü Nizamettin EKİNCİ ile yapılan görüşmede; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin maaşlarında iyileştirme yapılması ve ek ödemelerden faydalanabilmemizle ilgili talebimiz iletilmiştir. Bunun üzerine kendisinin teklifi ile yapılacak düzenlemelerle ilgili; ne talep ettiğimiz ve nasıl yapılabileceği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanıp PERGEM’e sunulacaktır.

4. PERGEM’de Sağlık Memurları Şube Müdürü Özer OSMANOĞLU ile görüşülmüş ve Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili yapılması gereken çalışmalar ve norm kadroların yeniden düzenlenmesi ile ilgili talepler görüşülmüştür. Bunun sonucunda da yeni düzenlenecek norm kadrolardan boş olanlara yeni Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri alımıyla ilgili çalışmalara başlama kararı görüş birliği ile alınmıştır.

5. Lisans tamamlamayla ilgili bizim için en uygun bölüm olan Gıda Mühendisliğini tamamlamamız yönünde teklifler hazırlanmaya başlamıştır. Bu teklifler hazırlandıktan sonra ilgili devlet kurum, kuruluş, şahıs, eğitim kurumları ve bakanlıklara sunulacaktır.


Sağlık Bakanlığı Tarafı:

1. İçerisinde 17 adet STK’nın bulunduğu Sağlık Çalışanları Platformu ile birlikte hareket etmekteyiz. Yapılan etkinliklerde ve bildirilerde yer almaktayız. 14 Martta yapılacak Sağlık Bakanlığının önüne SİYAH ÇELENK bırakma etkinliğinde de orada olacağız.

2. Aile Hekimliği ve Tam Gün Yasası dolayısı ile meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile temaslara başlanmıştır. Bunun için kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.

3. S.B. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şubesi ile sürekli temas halindeyiz. Yönetmelikte yer alan denetçilerin kapsamının daraltılması yönünde paylaşımlarda bulunuyoruz. Bununla ilgili kapsamlı rapor teslimimiz gündemimizdedir.

4. Sağlık Bakanlığının çıkartacağı her türlü düzenleme ve Kanunları takip ediyoruz.

5. Yeni Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri alımları konusundaki teklif çalışmalarımız devam etmektedir.

6. Lisans tamamlama konusunda Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerlerine tanınan Hemşirelik bölümünü bitirmeyi asla kabul etmiyoruz. Hemşirelik bizim üst öğrenimimiz sayılamaz. Biz hemşirelik meslek gurubuyla bir bütünün parçaları olsak da, alanlarımız birbirinden tamamen ayrıdır. Bu yüzden de YÖK’ün üst öğrenimimiz saydığı Çevre Mühendisliği ve Gıda Denetimi yapan meslektaşlarımız için ise Gıda Mühendisliğidir. Bununla ilgili eylem planımızda çok yakında devreye girecektir.


Ataması yapılmamış Çevre Sağlığı Teknisyenleri/Teknikerleri tarafı:

Hem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve hem Sağlık Bakanlığı tarafında yeni alımlar için ÇESAD tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

11.03.2010


Yorumlar - Yorum Yaz