Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

Komisyona Sunulacak Dilekçe

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA


Görüşülmekte olan, “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısının Yürütme 50.Madde Ek-1 ve Ek-2 sayılı listesine” Çevre Mühendisi unvanının eklenmesini arz ederim.

 


…./…/…..

 


Yürütme
MADDE 50:
Ek-1 ve Ek-2 sayılı listede yer alan meslek mensuplarının her bölümüne Çevre Mühendisleri eklenmiştir.

GEREKÇE:
YÖK tarafından Çevre Sağlığı Teknisyen/Teknikerliği üst öğrenimi sayılan Çevre Mühendisliğinin Gıda Kontrol/Resmi Kontrollerinde görev alabilmesi kaçınılmazdır. Aksi halde üst öğrenimini bitiren Gıda Denetçileri alanlarında eğitim almış olmalarına rağmen Gıda Kontrol/Resmi Kontrol yetkisinden yoksun kalacaklardır. Tarım ve Gıda Bakanlığı kadrolarında da yer alan Çevre Mühendisleri, ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Belediyeler ve ilgili kurumlar) gibi diğer Bakanlıkların görev, yetki ve sorumlulukları alanlarında denetim ve/veya Resmi Kontrol yaptıklarından, icra edecekleri görevlerde Gıda Denetçi kimlikleri ile beraber bunları yerine getirmeleri de çok önemlidir. 

 


Yorumlar - Yorum Yaz