Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

İl Başkanları Görevleri

İl Başkanlığımızın göreve ve yetkileri şunlardır;

1-Derneğin genel merkezi ile üyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
2-İl düzeyinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları nezdinde üyeleri temsil etmek,
3-İdare ile üyeler arasındaki ihtilafları gidermek,
4-Üyelerin ortak hak ve menfaatini koruyup geliştirmek amacı ile çalışmalarda bulunmak,
5-Üyelerin mesleki sorumluklarını ve bilgilerini artırmak üzere genel merkezin oluru ile eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak,
6-Diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak amaçlar dahilinde çalışmalar yürütmek,
7-Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda genel merkezin oluru ile basın açıklamaları yapmak.