Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

Üyelik Şartları

        1-     Kimler Asıl Üye olabilir


a) Fiil ehliyetine sahip Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksekokulların çevre bölümlerinde öğrenim görmekte olanlar

b) Sağlık Meslek Lisesi ve Yüksekokulların çevre bölümlerinden mezun olanlar

c) Sağlık Bakanlığında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığında, Belediyelerde,  Özel Kuruluşlarda (Çevre mühendislik büroları ve çevre Laboratuvarları, gıda ve insani tüketim amaçlı su üreten tesislerde, katı ve sıvı atık arıtım tesislerinde), Ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti veren kuruluşlarda çevre ve çevre sağlığı hizmetlerini yürüten bilumum çalışanlar ve tüzel kişilikler

d) a, b ve c fıkrasında sayılanlar arasından emekli olanlar

e) Üyelik aidatını tüzük hükümlerine göre düzenli olarak ödeyenler  asıl üye olabilir.


     2-     Kimler Fahri Üye olabilir


Asıl üyelik şartlarına haiz olan veya olmayanlardan derneğimize maddi ve manevi bakımdan destek sağlamak isteyen  her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  fahri üye olabilir.