Aidat  Ödemek  İçin

TIKLAYINIZ

Tütün ve BağımlılıkYapıcı maddelerin denetimi ile ilgili sorularınızı Gen.Bşk.Yrd. H.Berat KÖSE'ye iletebilirsiniz. 

Çevre Sağlığı Mevzuatı


KANUNLAR


 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 5177 sayılı Maden Kanunu
 5491 sayılı Çevre Kanunu
 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu
 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun
 3194 sayılı İmar Kanunu
 4857 sayılı İş Kanunu
 5989 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının  Korunmasına Dair Kanun

TÜZÜK VE YÖNETMELİK


 Gıda Maddelerin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük
 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerde Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
 Mezarlıklar Hakkında Nizamname
 Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetmelik
 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
 Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
 Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik
 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB Arasında Bildirime Dair Yönetmelik
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
 Kaplıcalar Yönetmeliği
 Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği
 Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği
 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik
 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerr Yönetmeliği

GENELGE,TEBLİĞ VE YÖNERGE


 2005/9 sayılı Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Genelgesi
 5777 Sayılı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genelgesi
 Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Daimi Genelgesi
 Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Suyundan Numune Alırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ
 Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ
 Peloidlerin Üretimi ve Satışı hakkında tebliğ
 Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliği
 Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Ara yüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliği
 Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
 Yüzme Havuzları Hakkında Yönetmelik
 Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi
 Sağlık Koruma Bandı Yönergesi

KARARLAR


 Yeniden Kurulacak Köylerde Nazara Alınması Gereken Sağlık Şartları Hakkında Talimatname
 Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimat
 Taşkın Koordinasyon Kurul Kararları
 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
 Mahalli Çevre Kurul Kararları
 İnsan Hakları Kurul Kararları
 İl İdaresi Kurul Kararları
 Kurban Hizmetleri Kurul Kararları
 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kurul Kararları
 Hayvan Hakları Kurul Kararları